Avson
指导单位:中国老龄事业发展基金会     中国投资协会
主办单位:广东省营养健康产业协会     广东省现代健康产业研究院
承办单位

广东智展展览有限公司        中昊科隆展览有限公

耀瀚(上海)展览策划有限公司

支持单位:中国科学院      中国保健协会

清华大学         中山大学             暨南大学

南方医科大学   广东省中医药局   广州医科大学

广东省医学会   广东医科大学      广东省预防医学会

广东药科大学   广东省医院协会   广东省老年基金会

中国科学管理研究院          广东省健康教育协会


广东省市场监督管理局       广东省健康中国研究会

中国营养保健食品协会       广东省卫生健康委员会

广东省市场监督管理局      广东省药品监督管理局


江苏省保健品化妆品安全协会  


  
版权所有 中昊科隆展览有限公司 豫ICP备2021012478号

技术支持:大华伟业